Оделење за буџет и финансије

  Ово одељење има следеће одговорнисти:
  • За израду и примену општинских правилника, финансијска питања, за издавање рачуна за наплату пореза, такси и такси од реклама које су у надлежности општине, као и за обављање других послова одређених Закона;
  • Помоћ председинку општине у припреми нацрта буџета;
  • Израду годишњих финансијских рачуна и извештаја;
  • Менаџирање трезором под надзором Председника;
  • Надгледање и мониторисање система и процедура за реализовање буџета;
  • Припрема процедура и извештаја рачуноводства;
  • Пружање стручних савета општинским органима из области буџета;
  • Извршава све друге послове из свог делокруга рада, и актима донетих од стране Скупштине.