Одељње образовања, здравства, социјалних питања, омладине, спорта и културе

  Ово одељење има следеће одговорности:
  • Омогућавање јавног предшколског, основног и средњег образовања, обухватајући регистрацију и лиценцирање образовних институција, запошљавање, исплату плата и тренинг запошљених у образовању;
  • Планира развој предшколског, основног, средњег нижег и средњег вишег образовања у општини, у најужој сарадњи са МОНТ-ом;
  • Подстиче сарадњу између наставног особља са ученицима и родитељима;
  • Обезбеђује одржавање и обнову школских објеката, других пратећих објеката, из јавних фондова обезбеђених за ове намене;
  • Доноси дисциплинске одредбе о понасању и дисциплини ученика;
  • Бира директоре и заменике директора у васпитно-образовним институцијама, у складу са законским процедурама за њихов избор, као и законским критеријумима које је одредио МОНТ, преко једне комисије коју је одредила Скупштина Општине, у којој ће два члана бити из Општине, а један из МОНТ-а, надгледа наставни процес у складу са одређеним упуствима МОНТ-а;
  • Мониторише и извештава о менаџерисању образовних делатности у општини, што се обавља путем административног општинског органа, који је компетентан и овлашћен од стране Председника Општине, обавља и друге послове одређене Законом;
  • Пружање примарне јавне здравствене заштите;
  • Инспекцију приватних здравствених центара;
  • размештај локалних примарних објеката;
  • Развој буџета, заснован на локалним потребама, уз придруживање упустава МЗ-а;
  • Координира и надгледа рад амбуланти;
  • Пружа породичне услуге социјалне заштите, као што је брига о угроженима, породичном смештају, брига о деци, заштита старих особа, обухватајући упис и лиценцирање центара старања, запошљавање, исплату материјалне помоћи и стручне тренинге у социјалној заштити, као и друге послове одређене Законом;
  • Правилно менаџерисање свих општинских објеката културе, спорта и омладине;
  • Организовање састанака од културног, спортског и омладинског значаја за Општину;
  • Организовање расправа о развоју културе, спорта и омладине у Општини;
  • Вођење белешки о културним, спортским и омладинским активностима;
  • Обавља и друге послове одређене законом, актима Скупштине.