Реализовани пројекти и пројекти у току реализације

   Назив Вредност € Почетак Крајни рок
   Асфалтирање улица у Партешу (Видовданска и Алексе Шантића) 21.723,00 01.11.2017 /
   Проширење пута у "Карно пољу" у Пасјану 2.500,00 / /
   Изградња моста на реци Пасјанка у Пасјану 7.351,51 04.07.2017 23.07.2017
   Асфалтирање пута у Партешу 143.813 / /
   Асфалтирање деонице пута у Д. Будризи 108.000 27.06.2016 /
   Израда бине на "Главичици" 784.000 05.05.2016 07.05.2016
   Израда ПВЦ панела за потребе апотеке
   750.000 06.05.2016 11.05.2016
   Уређење паркова 9.513.000 06.09.2016 06.12.2016
   Изградња зграде Визитаторијума на "Главичици" 56.000.00 19.11.2015 /
   Бетонирање платоа Омладинског центра у Партешу 3290 05.08.2015 /
   Проширење моста "Пасјанка" на улаз у Пасјане 14.897.00 18.06.2015 /
   Реновирање капеле у Партешу 6.368.00 / /
   Проширење моста на Јасен 3898.80.00 / /
   Реновирање моста на "Караканској" у Партешу 2.888.00 / /
   Чишћење канала у Доњој Будризи и Партешу 2.500.00 / /
   Монтирање металних ограда на мостовима у Партешу, Д. Будризи и Пасјану 600.00 / /
   Насипање шљунка око Центра породичне медицине у Пасјану 9.900.00 08.09.2015 /
   Додела Интерактивних табли школама у општини Партеш/Пасјане 2.712.00 21.07.2015 /
   Реновирање Основне школе "Доситеј Обрадовић" - Партеш 151.360.00 20.07.2015 20.10.2015
   Изградња пешачке стазе и канала за одвод атмосферских вода у Д. Будризи 52.000.00 01.06.2015 01.07.2015
   Изградња средњег школског центра у Пасјану 410.200.00 10.02.2015 15.11.2015
   Реновирање Основне школе "Доситеј Обрадовић" - Д.Будрига 28.998.79 02.04.2014 30.04.2014
   Изградња потпорног зида у Пасјану 15.474.10 10.11.2014 26.12.2014
   Изградња електромреже према Етно кући - Пасјане 2.900.00 24.11.2014 04.12.2014
   Изградња водоводне мреже према Етно кући - Пасјане 2.074.00 28.11.2014 05.12.2014
   Изградња канализационе мреже према Етно кући - Пасјане 9.639.00 18.11.2014 05.12.2014
   Ограђивање друштвеног земљишта на Главичици 8.691.00 18.11.2014 15.12.2014
   Комплет реновирање мокрог чвора у Основној школи "Доситеј Обрадовић" - Партеш 11.000.00 01.03.2014 31.03.2014
   Донација медицинске опреме од стране Владе Републике Србије Општини Партеш/Пасјане за општу болницу у Пасјану 250.000.00 10.01.2015 /
   Реновирање Основне школе "Миладин Поповић" у Пасјану 119.000.00 / /
   Донација школских клупа у Основној школи "Доситеј Обрадовић" у Д. Будризи - USAID 2.780.00 19.03.2015 /