Конкурс за стажирање дипломаца за 2018. годину

  2017-12-06 18:21:40
  Општине Грачаница, Ранилуг, Партеш, Ново Брдо, Клокот и Штрпце у сарадњи са НВО „Центар за мир и толеранцију“ (ЦПТ) из Грачанице, објављују конкурс за програм „Унапређење укључивања дипломаца из мањинских заједница у администрацију центералног и локалног нивоа на Косову“ за 2018. годину.

  Циљ пројекта је да унапреди вештине дипломаца из мањинских заједница, оспособљавајући их да као јавни службеници стручно и ефикасно функционишу у јединицама локалних самоуправа и/или институцијама централних власти. 

  Програм се заснива на обављању стручне праксе (стажирање) и обликован је да одговори стварним потребама институција локалне администрације на Косову, што се у овом случају посебно односи на шест Општина са српском већином јужно од реке Ибар. Стажирање ће трајати укупно 12 месеци, где ће стажисти похађати четворомесечну обуку која обухвата часове: обуке за рад на рачунарима и канцеларијском опремом, јавни сектор на Косову - институције, закони и процедуре, пословна кореспонденција и комуникација са клијентима, као и часове албанског и енглеског језика (након чега ће полагати испите за додатне сертификате). 

  Након завршене обуке, сви кандидати ће полагати тест знања где ће свима који тест положе бити понуђено да стручну праксу, у наредних 8 (осам) месеци, наставе у некој од једница локалне самоуправе или у некој од институција на централном нивоу. Кандидати са најбољим оценама добиће прилику да наставе стажирање у једној од Амбасада / Канцеларија за везу у Приштини. 

  Општи услови за пријављивање на конкурс:

  • да буду дипломирани студенти академских или специјалистичких студија, 
  • да нису старији од 35 година, 
  • да поседују важећу косовску личну карту • да нису раније били у радном односу

  Неопходни документи за пријаву на конкурс: 

  1. Е - формулар за пријаву; 
  2. Скенирана фотокопија важеће косовске личне карте / пасоша; 
  3. Скенирана фотокопија дипломе; 
  4. Скенирано мотивационо писмо (у којем кандидат објашњава зашто жели да се пријави на конкурс и због чега сматра да је он најбољи кандидат за овај програм), не дуже од једне стране А4. 
  5. Скенирани докази о похађању курсева и тренинга (ако их има); 
  6. Скенирана писмена препорука од особе која вас познаје а са којом нисте у сродству и која није у сукобу интереса у вези са овим Програмом. 

   Сва неопходна документа се подносе искључиво у електронској форми. Непотпуна документација и неблаговремено достављена документација неће бити разматрана. Рок за пријаву почиње од датума објављивања, 05.12.2017. и трајаће 15 (петнаест) дана, до 20.12.2017 у 16ч. Е - формулар за пријаву се може наћи на веб сајтовима општина Грачаница, Ранилуг, Партеш, Ново Брдо, Клокот и Штрпце, као и на веб сајту www.ngocpt.org. Програм стажирања подржали су Немачка абасада и шест Општина са српском већином. 

   Конкурс и апликације за конкурс погледајте овде.