Одржана дргуга ванредна седница СО Партеш/Пасјане

  2017-09-11 09:27:20
  Дана 04.09.2017. године, одржана је друга ванредна седница Скупштине Општине Партеш/Пасјане, са следећим дневним редом:

  1. Усвајање записника са предходне седнице. 
  2. Захтев за пренос преосталих сопствених прихода из 2016 у 2017 годину. (Преостала средства пребацити у економску категорију капиталне инвестиције у програм канцеларијеа председника (160), под програм (16034).
  3. Захтев за алокацију сопствених прихода прикупљених у 2017 годину на пројекте...
  Дневни ред је усвојен са 14 гласова ЗА , 2 против. 
  1. Већином гласова усвојен је записник са предходне седнице. 
  2. Са 14 за , 2 против, донета је Одлука за пренос преосталих сопствених прихода из 2016 у 2017 годину. 
  3. Са 14 гласова за , 2 против донета је Одлука о алоцирању сопствених прихода прикупљених у 2017 годину за пројекте:
  • ,,Ископ канала за регулацију канализације у општини Партеш/Пасјане”.
  • ,,Регулација површине платоа са нивелисањем терена у општини Партеш/Пасјане”. 
  • ,,Регулација атмосфердке воде у Општини Партеш/Пасјане”.
  • ,,Сређивање платоа и регулација атмосферске воде у општини Партеш/Пасјане” у економски код 31230 изградња Локалних путева преноса износ од 8.689,73 еура.