Одржана осма редовна седница Скупштине општине Партеш/Пасјане

  2017-08-28 14:22:10
  Дана 25.08.2017. године, одржана је осма редовна седница СО Партеш/Пасјане, са следећим дневним редом:
  1. Усвајање записника са предходне седнице, 
  2. Извештај о економско-финансијској ситуацији општине Партеш/Пасјане за 2017 годину (Извештаји директора свих одељна), 
  3. Алоцирање финансијских средстава из сопствених прихода у кодове капиталних инвестиција: - Ископ канала за регулацију канализације у општини Партеш/Пасјане, - Регулација површине платоа са нивелисањем терена у општини Партеш/Пасјане, - Регулација атмосферске воде у Општини Партеш/Пасјане, - Сређивање платоа и регулација атмосферске воде у општини Партеш/Пасјане, - Асфалтирање улица у Општини Партеш/Пасјане. 
  4. Разно. 

  Седницу је отворио председавајући СО Партеш/Пасјане, г-дин Срђан Столић, присутно је било 15 одборнка, градоначелник г-дин Драган Николић, директор пољопривреде г-дин Звонко Бујић, директор финансије г-дин Драган Станковић, директорица образовања здравства и социјална питања г-ђица Весна Јовановић, директор администрације Жарко Бујић, директор катастра и геодезије г-дин Слађан Младеновић, шеф кабинета председника г-дин Мирослав Станковић и представници ОЕПС-а. 

  Већином гласова усвојен је Дневни ред. 

  1. Записник са предходне седнице усвојен је једногласно, 
  2. Дат је Извештај о економско-финансијској ситуацији општине Партеш/Пасјане за 2017 годину, 
  3. Са 9 гласова против и 6 уздржана гласа није усвојана тачка за алоцирање финансијских средстава из сопствених прихода у кодове капиталних инвестиција, 
  4. Под тачком разно нису била питања.