Одржана јавна дебата у Партешу - 30.06.2017

  2017-07-05 15:34:55
  Дана 30.06.2017. године, одржана је јавна дебата у Дому културе у Партешу са следећим дневним редом: 
  1. Шестомесечни извештај рада општине Партеш/Пасјане, 
  2. Предлог израде средњерочног оквира буџета за 2018-2020, 
  3. Припрема буџета за 2018 годину, 
  4. Разно.
  Ток јавне дебате можете погледати у приложеном видео запису: