Одржана шеста редовна седница СО Партеш/Пасјане

  2017-06-30 10:17:54
  Дана 27.06.2017. године одржана је шеста редовна седница СО Партеш/Пасјане, са следећим дневним редом: 

  1. Усвајање записника са предходне седнице. 
  2. Предлог Уредбе о условима и критеријумима за доделу субвенција. 
  3. Средњорочњи оквир буџета 2018-2020. 
  4. Предлог Акционог плана за спровођење жетве пшенице и осталих стрвних жита као и заштите од пожара на територије општине Партеш/Пасјане. 
  5. Разно.

  Седницу је отворио председавајући Скупштине Општине Партеш/Пасјане г-дин Срђан Столић, присутно 14 одборнка, Градоначелник г-дин Драган Николић, директор пољопривреде г-дин Звонко Бујић, директор финансије г-дин Драган Станковић, директорица образовања здравства и социјална питања г-ђица Весна Јовановић, директор јавних услуга г-дин Живојин Цветковић, директор администрације Жарко Бујић, шеф кабинета председника г-дин Мирослав Станковић. 

  Дневни ред усвојен је једногласно. 

  1. Записник са предходне седнице усвојен је једногласно, 
  2. Усвојене су следеће допуне и измене Уредбе о условима и критеријумима за доделу субвенција: - да се у члан 8 тачка 10, дода да градоначелник може да одобри субвенције у износу до 500 евра, а да за износ преко 500 евра буде неопходно одобрење Скупштине. - у члану 21 исправити техничку грешку Уредба је са предложеним изменама усвојена са 12 гласова ЗА и 2 уздржана гласа. 
  3. Једногласно је донета одлука о Средњорочном оквир буџета 2018-2020 године. 
  4. Једногласно је усвојен Акциони план за спровођење жетве пшенице и осталих стрвних жита као и заштите од пожара на територије општине Партеш/Пасјане, 
  5. Под тачком разно нису била питања.