Одржана пета редовна седница СО Партеш/Пасјане

  2017-05-30 09:37:39
  Дана 29.05.2017. године одржана је пета редовна седница Скупштина Општина Партеш/Пасјане, са следећим дневним редом:

  1. Усвајање записника са предходне седнице. 2. Тромесечни финансијски извештај (јануар - март). 3. Одговор од извршне власти на поднет захтев одборника са предходне редовне седнице. 4. Разно.

  Седницу је отворио председавајући Скупштине Општине Партеш/Пасјане г-дин Срђан Столић, а присуство 14 одборнка, потпредседник г-дин Станко Трајковић, директор пољопривреде г-дин Звонко Бујић, директор финансије г-дин Драган Станковић, директорица образовања здравства и социјална питања г-ђица Весна Јовановић, директор јавних услуга г-дин Живојин Цветковић, шеф кабинета председника г-дин Мирослав Станковић, представник ДЕМОС-а, представник ОЕПС-а.

  Допуна дневог реда:

  Предлог директора финансије, Уредба о условима кретеријумима и процедурама за додељивања субвенција . Ова тачка дневног реда већином гласова није уврштена у дневни ред.

  • Захтев за кориговање одлуке донете 08.05.2017 године,
  • Захтев за писмени одговор о условљавању грађана за комуналне таксе.

  Дневни ред са допуном усвојен је једногласно .

  1. Записник са предходне седнице усвојен је једногласно.
  2. Тромесечни финансијски извештај ( јануар – март) 2017 године.
  3. Пошто представници изтвршне васти нису дали одговор на поднет захтев одборника, скупштина је једногласно донела одлуку за слање дописа Министарству за Локалну Самоуправу у вези питања поднета у захтеву дана 10.05.2017. године.
  4. Скупштина је једногласно донела одлуку за кориговање одлуке донете 08.05.2017 године.
  5. Скупштина је једногласно донела одлуку да грађани не смеју да се условљавају у вези плаћања комуналне таксе ради добијања потврде за регистрацију возила. 
  6. Под тачком разно била су питања .
  • Решавања проблема запушена канализација у Партешу
  • Поправка уличне расвете