Одржана четврта редовна седница СО Партеш/Пасјане

  2017-05-04 14:45:25
  Дана 28.04.2017. године одржана је четврта редовна седница Скупштине Општине Партеш/Пасјане, са следећим дневним редом: 
  1. Усвајање записника са предходне седнице.
  2. Захтев за повећање буџета за 2016 годину.
  3. Захтев за алокацију више прикупљених сопствених прихода из 2016 године.
  4. Захтев за алокацију непотрошених сопствених прихода из 2016 године.
  5. Разно. 

  Седницу је отворио председавајући Скупштине Општине Партеш-Пасјане г-дин Срђан Столић, a присуство 13 одборнка, председник г-дин Драган Николић, директор пољопривреде г-дин Звонко Бујић, директор администрације Жарко Бујић, директор пољопривреде г-дин Звонко Бујић, директор финансије г-дин Драган Станковић, директорица образовања здравства и социјална питања г-ђица Весна Јовановић, директор катастра г-дин Слађан Младеновић, шеф кабинета председника г-дин Мирослав Станковић, представник ОЕПС-а. 

  Допуна дневног реда: 

  - Нацрт процене ризика и других природних непогода. 
  - Захтев за сагласност власника парцеле за излазак геометра на терен. - 

  Предлог председавајућег да извршна власт да се написмено одговоре у вези: неисплаћених дневница одборницима, исплату асистента, списак ко је добио телефоне, ко је шеф канцеларије за повратак, списка радника којима су додељени телефони, потписивања платног списка, у чијем је власништву парцела на брду Мумутовац

  Дневни ред са допуном усвојен је једногласно. 

  1. Записник са предходне седнице усвојен је једногласно. 
  2. Већином гласова донета је одлика о повећању буџета за 2016 годину. 
  3. Већином гласова одложен је захтев за алокацију више прикупљених сопствених прихода из 2016 године, за неку од наредних седница уз услов да уз ову тачку буде достављена комплетна документација. 
  4. Једногласно је донета одлука да се одложи захтев за алокацију непотрошених сопствених прихода из 2016 године. Дат је предлог од стране представника законодавне власти да се посебно гласа за робе и услуге, посебно за капиталне инвестиције за асвфалтирање око омладинског центра у Партеш. 
  5. Већином гласова усвојен је Нацрт о процене ризика и других природних непогода. 
  6. Једногласно је донета одлука о захтеву за сагласност власника парцеле за изласка геометра на терен ради обезбеђивање бољег мобилног сигнала за покривање наше територије за базну станицу у Доња Будрига. 
  7. Једногласно је донета одлука да извршна власт се за наредну седницу доставити написмено одговоре у вези:

  • Неисплаћених дневница одборницима; 
  • Случаја асистента председавајућег;
  • Списку радника којима су додељени телефони;
  • Ко је шеф ОКЗП;
  • Ко су чланови Одбора за безбедност;
  • Потписивања платних спискова;
  • Тромесечног финансијског извештаја;
  • У чијем је власништву парцела на брду Мумутовац;
  Под тачком разно нису била питања.