Обезбеђена компјутерска опрема за потребе библиотека у Д. Будризи и Пасјану

    2017-01-11 15:18:59
    На захтев сеоских библиотекара из Д. Будриге и Пасјана, г-дина Зорана Јанковића и г-дина Ђорђа Јовановића, одељење образовања, здравства, социјалне услуге, омладину, културу и спорта при општини Партеш/Пасјане, обезбедило је компјутерску опрему у циљу побољшања услова рада у библиотекама.