Aсфалтирана деоница пута у Д. Будризи

    2016-08-22 15:31:11
    Дана 19.08.2016. године, завршено је асфалтирање деонице пута у Доњој будризи у дужини од 705m. Пројекат је финансирао USAID уз партиципацију општине Партеш/Пасјане, 20% од укупне вредности. 

    Укупна вредност пројекта је 108.000 евра.