Дониран противпожарни камион општини Партеш/Пасјане

    2016-08-03 10:34:46
    Агенција за управљање ризицима и ванредним ситуцаијама у сарадњи са Управом за запошљавање при агенцији је донирала противпожарни камион општини Партеш/Пасјане за потребе формирања Добровољног ватрогасног друштва. Такође, Агенција је поред ове донације, омогућила и похаћање обуке за 12 полазника из наше општине. 

    Градоначелник, г-дин Драган Николић у сарадњи са општинском Управом за безбеност улаже велике напоре, како би дошло до формирања Добровољног ватрогасног друштва, односно, као би будућа ватрогасна служба била у потпуности технички опремљена за гашење пољских и шумских пожара.