Одржана шеста редовна седница СО Партеш/Пасјане

  2016-08-03 09:20:25
  Дана 29.07.2016. године, одржана је шеста редовна седница Скупштине Општине Партеш/Пасјане, са следећим дневним редом: 
  1. Усвајање записника са предходне седнице,
  2. Извештај председника о економској и финансијској ситуацији у општини за период Јануар–Јун 2016 годину,
  3. Тромесечни финансијски извештај Април-Јун 2016 године,
  4. Разматрање извештаја генералног ревизора за 2015 годину,
  5. Измена и допуна Правилника таксе за Јавне услуга,
  6. Пребачај Средстава из сопствених прихода за додатне радове на изградњи Визитаторијума –Главичица,
  7. Допуна годишњег плана рада ООРЗ за 2016 годину одобреног од МУП-а, Дивизије за Јавну безбедност,
  8. Разно.
  Седницу је отворио председавајући Скупштине Општине Партеш/Пасјане г-дин, Срђан Столић, седници је присуствовало 15 одборнка, градоначелник г-дин Драган Николић, директор катастра и геодезије, г-дин Слађан Младеновић, директор Пољопривреде г-дин Звонко Бујић, директор Администрације, г-дин Жарко Бујић, директор финансија, г-дин Драган Станковић, шеф за безбедност и ванредне ситуације Ивица Јанцић, шеф кабинета председника, г-дин Мирослав Станковић, служба за информисање и представници ОЕБС-а.