Одржана четврта редовна седница СО Партеш/Пасјане

  2016-05-30 08:38:35
  Дана 26.05.2016. године, одржана је четврта редовна седница Скупштине Општине Партеш/Пасјане, са следећим дневним редом:
  1. Усвајање Записника са предходне седнице.
  2. Разматрање безбедносне ситуације у општини Партеш-Пасјане
  3. Усвајање Годишњег плана рада општинског одбора за безбедност за 2016 год.
  4. Предлог за одобравање средстава из сопствених прихода за пројекат”Набавка столица за Домове културе”.
  5. Предлог за одобравање средстава из сопствених прихода за пројекат ”Изградња пута у Доњој Будризи”
  6. Предлог ребаланса буџета општине Партеш за 2016 годину.
  7. Поштовање одлуке инспекције рада у вези административног асистента Председавајућег.
  8. Разно. 
  Седници су присуствовали Срђан Столић-Председавајући СО, Миодраг Петровић, Драган Петковић, Сања Ђорић, Никола Димитријевић, Виолета Стојковић, Зоран Стојковић, Весна Димић, Оливера Тонић, Милан Јанцић, Марија Петровић, Јовица Петровић, Дејан Јоцић, подрпредседник општине, Станко Трајковић, директор финансија, Драган Станковић, директор пољопривреде, Звонко Бујић, директор јавних услуга, Живојин Цветковић, шеф кабинета председника, Мирослав Станковић, комантир полицијске станице, Љубиша Перић, представници ОЕПС-а.