Потписан уговор о партнерству између општине Партеш/Пасјане и CDF-а (COMMUNITY DEVELOPMENT FUND)

    2016-05-06 14:50:10
    Дана 06.05.2016. године, потписан је уговор о партнерству између општине Партеш/Пасјане и фонда за развој заједнице (COMMUNITY DEVELOPMENT FUND – CDF), а у вези реализације инфраструктурног пројекта „Рехабилитација постојeћег пута и изградња тротоара у Доњој Будризи“.

    Укупна вредност овог пројекта износи 115.000 евра.