Одржана трећа редовна седница СО Партеш/Пасјане

  2016-05-04 11:27:08
  Дана 28.04.2016. године, одржана је трећа редовна седница Скупштине Општине Партеш/Пасјане, са следећим дневним редом:
  1. Усвајање Записника са предходне седнице;
  2. Тромесечни финансијски извештај за перод јануар-март 2016;
  3. Предлог за пребачај средстава сопствених прихода из 2015 у 2016 годину.
  4. Општински план о енергетској ефикасности – ОПЕЕ;
  5. Предлог Правилника о санитарном надзору;
  6. Предлог Правилника о јавним комуналним услугама;
  7. Измена и допуна Правилника таксе за јавне услуге;
  8. Измена и допуна правилника о мин.хиг.техн.санит.условима радних просторија, постројења, опреме, заштите на раду и зашт. животне средине;
  9. Измена и допуна Правилника за радно време;
  10. Записник са прве седнице ООБЗ;
  11. Разно.

  Седници су присуствовали Председавајући Скупштине Општине Партеш/Пасјане г-дин Срђан Столић, присуствовали су 14 одборнка, заменик градоначелника г-дин Станко Трајковић, директор пољопривреде г-дин Звонко Бујић, директор администрације Жарко Бујић, директор јавних услуга г-дин Живојин Цветковић, директор финансија г-дин Драган Станковић, шеф кабинета председника г-дин Мирослав Станковић, представници ОЕПС-а.