Одржана јавна дебата у Доњој Будризи

    2016-04-18 09:15:30
    Дана 12.04.2016. године одржана је јавна дебата у Доњој Будризи, која је организована од стране општине Партеш/Пасјане у сарадњи са Заједничком Радном Групом (ЗРГ). Дебата је организована са циљем да се интересне групе омладине и жена упознају са процесом планирања и израде буџета општине, начина на који могу општини да представе своје проблеме и идеје.