Одржана друга редовна седница Скупштине Општине Партеш/Пасјане

  2016-03-25 13:07:37
  Дана 24.03.2016. године одржана је друга редовна седница Скупштине Општине Партеш/Пасјане, са следећим дневним редом:
  1. Усвајање записника са предходне седнице. 
  2. Извештај председника о економској и финансијској ситуацији у општини за 2015 годину. 
  3. Годишњи извештај одељења ПШРР за 2015 годину. 
  4. Пренос непотрошених средстава буџета из предходне године за текућу годину. 
  5. Разно.
  Седницу је отворио председавајући Скупштине Општине Партеш/Пасјане г-дин Срђан Столић, присуствовали су 13 одборнка, градоначелник г-дин Драган Николић, директор катастра и геодезије г-дин Слађан Младеновић, директор пољопривреде г-дин Звонко Бујић, директор администрације Жарко Бујић, директор јавних услуга г-дин Живојин Цветковић и представници ОЕБС-а.

  Дневни ред усвојен је једногласно 

  1. Записник са предходне седнице усвојен са 8 гласова ЗА , 0 против и 2 уздржана гласа. 
  2. Председник је дао Извештај о економској и финансијској ситуацији у општини за 2015 годину на време свим одборницима И замолио записничара да сви извештаји уђу у записник са деловодним бројем. 
  3. Директор пољопривреде шумарства и руралног развоја г-дин, Звонко Бујић дао је годишњи извештај одељења ПШРР за 2015 годину. На питање, да ли постоји повољна клима за пољопривреднике у општини Партеш/Пасјане, директор је одговорио, да постоји проблем високих критеријума које добијамо из Министарства и које мало ко од мештана општине Партеш/Пасјане може да испуни и да ми као општина то не можемо да мењамо. Такође, у свом излагању је навео да је успостављена сарадња са канцеларијом за Косово и Метохију, и да су представници те канцеларије обећали одређену помоћ за сектор пољопривреде. 
  4. Према годишњем плану рада, уврштен је пренос непотрошених средстава буџета из предходне године за текућу годину. 
  5. Под тачком разно нису била питања.