Одржана друга редовна седница Одбора за политику и финансије

  2016-03-21 15:08:45
  Друга седница Одбора за политику и финансије Данас 18.03.2016.године одржана је друга редовна седница одбора за политику и финансије, са следећим дневним редом: 
  1. Усвајање записника са предходне седнице, 
  2. Извештај председника о економској и финансијској ситуацији у општини за 2015 годину, 
  3. Годишњи извештај одељења ПШРР за 2015 годину, . Пренос непотрошених средстава буџета из предходне године за текућу 
  4. Гдину. 
  5. Разно. 

  Седници су присуствовали Председавајући Скупштине Општине Партеш/Пасјане г-дин Срђан Столић, г-ђа Виолета Стојковић, г-ђа Весна Димић, г-дин Зоран Стојковић, г-дин Никола Димитријевић, г-дин Звонко Васић , директор катастра и геодезије г-дин Слађан Младеновић, директор Пољопривреде шумарства руралвог развоја г-дин Звонко Бујић, шеф кабинета председника г-дин Мирослав Станковић и представници ОЕБС-а. 

  Дневни ред је усвојен са 5 гласова за, 0 против и 1 уздржани глас. 

  1. Записник са предходне седнице усвојен је са 5 гласова ЗА, 0 против и 1 уздржани глас.
  2. Градоначелник општине Партеш/Пасјане је поднео Извештај о економској и финансијској ситуацији у општини за 2015 годину.
  3. Директор Пољопривреде шумарства и руралног развоја г-дин Звонко Бујић је дао годишњи извештај одељења ПШРР за 2015 годину. 
  4. Према годишњем плану рада пренос непотрошених средстава буџета из предходне године за текућу годину је усаглашен.
  5. Под тачком разно изнет је проблем неисплаћених дневница неким члановима одбора.