ОБАВЕШTEЊЕ:Kонкурс за доделу грантова у пољопривреди

  2016-03-09 14:18:29
  Обавештавају се грађани општине Партеш/Пасјане да је министарство пољопривреде,шумарства и руралног развоја објавило конкурс за доделу грантова у пољопривреди и то за следеће области: 
  • МЕРА 101 “УЛАГАЊА У ФИЗИЧКА СРЕДСТВА НА ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА”. У ову меру улазе следећи сектори:
  • Сектор ВОЋА,Сектор ПОВРЋА и ПЛАСТЕНИКА, Сектор МЛЕКА, Сектор ГРОЖЂА, Сектор ЈАЈА.  
  • МЕРА 103 “ УЛАГАЊА У ФИЗИЧКА СРЕДСТВА ЗА ПРЕРАДУ и ТРГОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА”. У ову меру улазе следећи сектори: Сектор за прераду МЛЕКА, Сектор за прераду МЕСА, Сектор за прераду ВОЋА и ПОВРЋА, Сектор за прераду ВИНА. 
  • МЕРА 302 “ДИВЕРСИФИКАЦИЈА ФАРМИ И РАЗВОЈ ПОСЛОВАЊА”. У ову меру улазе следећи сектори: Сектор за ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ и ПРОМОВИСАЊЕ МЕДА, Сектор за САКУПЉАЊЕ, ПРЕРАДУ и ПРОМОВИСАЊЕ НЕДРВНИХ ПЛАНИНСКИХ ПРОИЗВОДА, Сектор за РАЗВОЈ и ПРОМОВИСАЊЕ ЗАНАТСКИХ АКТИВНОСТИ, Сектор за РАЗВОЈ и ПРОМОВИСАЊЕ РУРАЛНОГ ТУРИЗМА. 
  • МЕРА ”НАЦИОНАЛНА ШЕМА ГРАНТОВА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА”. 

  Све додатне информације у вези грантова као и потребна документа за аплицирање можете наћи на сајту WWW.MBPZHR-KS.NET као и у регионалној канцеларији за пољопривреду у Гњилану(зграда солитера први спрат тел.0280 326 106). 

  Рок за подношење апликација је 05.04.2016.год.