Одржана прва ванредна седница СО Партеш/Пасјане

  2016-02-18 10:26:002
  Одржана прва ванредна седница Скупштине Општине Партеш/Пасјане Дана 11.02.2016. године одржана је прва ванредна седница Скупштине Општине Партеш/Пасјане, са следећим дневним редом: 
  1. Усвајање записника са предходне седнице,
  2. Избор чланова из цивилног друштва за рад у Комисији за процену понуда за давање на коришћење непокретне општинске имовине, 
  3. Формирање комисије за разматрање жалби у поступку давања општинске непокретне имовине,
  4. Усвајање предлога за давање на краткорочно коришћење општинске непокретне имовинe,
  5. Предлог Уговора о сарадњи са компанијом ,, Еко Хигијена” из Гњилана. 

  Седници су присуствовали Председавајући Скупштине Општине Партеш/Пасјане г-дин Срђан Столић, присуствовали су 14 одборнка, заменик градоначелника г-дин Станко Трајковић, директор катастра и геодезије г-дин Слађан Младеновић, директор пољопривреде г-дин Звонко Бујић, директор администрације Жарко Бујић, директор јавних услуга г-дин Живојин Цветковић, шеф кабинета председника г-дин Мирослав Станковић, представници ОЕПС-а . 

  Дневни ред усвојен је једногласно 

  1. Већином гласова усвојен је записник са предходне седнице. 
  2. Избабрани су чланови из цивилног друштва за рад у Комисије за процену понуда за давање на коришћење непокретне општинске имовине. - Благоје Стајић из Д.Будриге. 
  3. Формирана је комисија за разматрање жалби у поступку давања општинске непокретне имовине, чланови комисије су: испред извршне власти - Директор пољопривреде и шумарства, г-дин Звонко Бујић - Директор Јавних услуга, г-дин Живојин Цветковић Испред законодавне власти - Никола Димитријевић - Виолета Стојковић Испред цивилног друштва - Тодор Перић 
  4. Већином гласова усвојен је предлог за давање на краткорочно коришћење, општинске непокретне имовине за парцлу 34-02-2 у Пасјане, површине од 17 ари.  
  5. Већином гласова одложена је тачка о предлогу Уговора о сарадњи са компанијом ,,Еко Хигијена” из Гњилана.