Требовање лекова и медицинског материјаза за фебруар 2016. године

    2016-02-08 15:17:54
    Дана 05.02.2016. године, стигла је друга количина лекова и медицинског материјала у здравственим амбулантама и Центру породичне медицине у општини Партеш/Пасјане.. 

    Ово је резултат сарадње одељења за образовање, здравство, социјалне услуге, омладину, кулутуру и спорт, општине Партеш/Пасјане, са министарством здравља о редовној испоруци лекова и медицинског материјала за потребе становника општине Партеш/Пасјане.