Одржана прва редовна седница Скупштине Општине Партеш/Пасјане

  2016-02-03 14:53:59
  Дана 29.01.2016. године, одржана је прва редовна седница СО Партеш/Пасјане: 
  1. Усвајање записника са предходне седнице, 
  2. Информација о извршном плану рада председника за 2016 годину, 
  3. Извештај председника о економској и финансијској ситуацији у општини за период jул –децембар 2015 годину, 
  4. Разматрање годишњег финансијског извештаја општине за 2015 годину, 
  5. Усвајање локалног Акционог плана за реинтеграцију, 
  6. Приоритетни пројекти за 2016 годину, 
  7. Разматрање захтева за давање општинске непокретне имовине на коришћење, 
  8. Разно. 

  Седници су присуствовали председавајући СО Партеш/Пасјане г-дин Срђан Столић, одборници, такође седници су присуствовали градоначелник општине г-дин Драган Николић, заменик градоначелника г-дин Станко Трајковић, директор буџета и финансије г-дин Драган Станковић, директор катастра и геодезије г-дин Слађан Младеновић, директор Пољопривреде г-дин Звонко Бујић, директор Администрације Жарко Бујић, директор јавних услуга г-дин Живојин Цветковић, шеф кабинета председника г-дин Мирослав Станковић,  представници OEPS-а и грађани. 

  Дневни ред усвојен је једногласно 

  1. Записник са предходне седнице усвојен је једногласно. 
  2. Информација о извршном плану рада председника за 2016 годину - материјал није био достављен. 
  3. Директор финансије Драган Станковић је рекао да је материал достављен у годишњем извештају за сваки месец, тако да је, обухваћен и jул - децембар 2015 годину. 
  4. Директор финансије Драган Станковић приказао је финансијски извештај за 2015 годину. Председник општине Драган Николић рекао је да се, финансијски извештај као и све остале информације о кативностима општине, могу наћи на сајту општине.
  5. Већином гласова Скупштина је усвојила локални Акциони план за реинтеграцију. 
  6. Већином гласова Скупштине усвојена је листа приоритетних пројекта за 2016 годину . 
  7. Већином гласова Скупштина је дала сагласност да комисија ради свој посао по закону и прикупи, потребну документацију за захтев који је дат од стране мешстанина села Пасјана, г-дина Стојмена Петровића. - Скупштина је већином гласова дала сагласност комисији да може да распише тендер за фабрику у Пасјане. - Једногласно је усвојен предлог за изградњу зграде полицијске станице у Партешу испод фабрике Батерија. 
  8. Под тачком разно, Слађан Младеновић дао је предлог Скупштини за још једног члана комисије за давањае општинске имовине на коришћење.