Oдржан састанак неформалне групе жена из општине Партеш/Pasjane

    2015-10-16 09:40:12
    Дана 14.10.2015 године, одржан је састанак неформалне групе жена из општине Партеш. На састанку је присуствовало 26 чланица из сва три села oпштине Партеш/Пасјане. 

    Основни повод састанка је био креирање плана за 20.10.2015. када се одржава недеља женског активизма у општини Ново Брдо и том приликом представиће се и општина Партеш/Пасјане. 

    Целокупан програм организују активисткиње из неформалне групе жена-НГЖ.