Одржана Јавна дебата дана 31.08.2015 у Д. Будризи

  2015-09-01 15:28:14
  Дана 31.08.2015.године, одржана је Јавна дебата у ресторану ,,Анастасија” у Доњој Будризи, са следећим дневним редом:
  1. Разматрање буџета за 2016 годину 
  2. Презентовање досадашњег рада Општине Партеш/Пасјане. 
  3.  Разно. 
  Јавну дебату отворио је директор г-дин Драган Станковић, а присуствовали су Градоначелник г-дин Драган Николић, заменик градоначелника г-дин Станко Трајковић, директор јавних услуга, безбедности и ванредне ситуације, г-дин Живојин Цветковић, директорица образовања здравства, социјална питања омладине културе и спорта г-ђица Весна Јовановић, директор администрације Жарко Бујић, шеф финансија г-дин Марко Марковић, шеф кабинета преседника г-дин Мирослав Станковић, грађани и служба за информисање. 


  Директор финансија г-дин Драган Станковић презентовао је буџет предвиђен циркуларним писмом за 2016 годину. Како је навео у свом излагању, буџет предвиђен циркуларним писмом износи 801.503,00 евра. Према његовим речима, овакав буџет није довољан ни за плате радника, односно, укупан износ предвиђен циркуларним писмом за плате радника јесте 594.238,00 евра, а потребно је укупно 845.152,95 евра. Такође је рекао да у коду за капиталне инвестиције централне власти нису предвиделе никаква средства, односно за те потребе можемо да користимо средства из сопствених прихода. Међутим, с обзиром на то да су и средства која Општина остварује на основу сопствених прихода изузетно мала у односу на потребе саме средине у којој се Општина налази, реализација највећег броја инфраструктурних објеката просто не би била могућа без учешћа донатора. Као најпозитивнију ствар у свом излагању, директор финансија г-дин Драган Станковић је навео, отписивиње дуговања, пореза на имовину за период од 2003 до 2008. 

  Градоначелник Општине Партеш/Пасјане г-дин Драган Николић упознао је житеље о досадашњем раду Општине. У свом излагању је навео да се чак 89% буџета општине формира на основу броја становника, и да је то велики проблем за општину Партеш/Пасјане, из разлога што у нашој општини није успео последњи попис становника. Навео је да, попис становника није успео ни у северном делу Косовске Митровице, али је и поред тога одређен неки оптимални буџет за нормално функционисање саме општине К. Митровице. 

  Весна Јовановић, директор здравства, образовања, спорта и културе рекла је да су се представници Општине у више наврата захтевом обраћали Министарству финансија ради кориговања буџета, однсно, апеловали Централној власти да одобри предлог буџета који је изгласан на седници СО Партеш/Пасјане. Такође су обавештени и наши представници у Влади као и канцеларија за Косово и Метохију о проблему у вези буџета саме општине. У даљем излагању је навела, да је и за секторе који су у најужијем смислу повезани са грађанима, предвиђена нула, као и то да ће бити великих проблема око одржавања зграда, плаћања струје, набавка медицинске опреме и тако даље. 

  Директор катастра, Слађан Младеновић, навео је као проблем то што је све мање донатора који желе да улажу на Косову. Међутим, и поред тога, наводи директор катастра, ми смо успели да урадимо многе пројекте у 2015 години и да ће до краја године бити урађено још инфраструктурних пројеката. Такође је изразио наду, да ће 2016 година бити бар приближно успешна као што је била 2015 година. 

  Питања грађана:
  1. Шта се очекује од формирања Заједнице Српских Општина? 
  2. Уређење речног корита. У Д. Будризи 
  3. Проширење Стадиона у Д.Будризи