Одржана Јавна дебата дана 13.08.2015 у Партешу

  2015-08-17 15:35:50
  Дана 13.08.2015.године, одржана је јавна дебата у ресторану ,, Огњиште” у Партешу , са следећим дневним редом. 

  1. Разматрање буџета за 2016 годину 
  2. Презентовање досадашњег рада Општине Партеш-Пасјане.
  3. Разно. 
  Јавну дебату је отворио Градоначелник г-дин Драган Николић, а присуствовали су заменик градоначелника г-дин Станко Трајковић, директор јавних услуга, безбедности и ванредне ситуације, г-дин Живојин Цветковић, директор пољопривреде, шумарства и руралног развоја г-дин Звонко Бујић, директор администрације Жарко Бујић, шеф финансија г-дин Марко Марковић, шеф кабинета преседника г-дин Мирослав Станковић, грађани и служба за информисање.

  Градоначелник Општине Партеш/Пасјане г-дин Драган Николић упознао је житеље о досадашњем раду Општине. У свом излагању је навео да се чак 89% буџета општине формира на основу броја становника, и да је то велики проблем за општину Партеш/Пасјане, из разлога што у нашој општини није успео последњи попис становника. 

  Такође, председник, Драган Николић је навео да, буџет, који је дефинисан Циркуларним писмом, није довољан чак ни за плате радника, тако да нпр. за капиталне инвестиције није предвиђено ништа, и такав буџет није довољан за функционисање Општине. Градоначелник је затим презентовао досадашњи рад општине, и образложио све пројекте који су до сада реализовани или су у процесу реализације. Такође, Градоначелник општине, Драган Николић, навео је да, сви пројекти који су до сад реализовани, реализовани су захваљујући донаторима уз минималну партиципацију општине, и на самој дебати се захвалио свим донаторима који су допринели да се ови пројекти реализују. Затим је рекао, да на основу поменутих пројеката се може видети да је у општини Партеш/Пасјане инвестирано око миллион евра. 

  У току свог говора, председник Драган Николић је изнео своје незадовољство због неозбиљности и незаинтересованости одборника СО Партеш/Пасјане као и њеног председавајућег. Наиме, нико од одборника СО Партеш/Пасјане није присутвовао ни на једној Јавној дебати, иако су балговремено били обавештени о месту и времену одржавања исте. На тај начин, сматра председник Драган Николић, одборници СО Партеш/Пасјане не испуњавају своје законске дужности на одговоран начин, и самим тим се не залажу за остваривање интереса житеља општине од којих су изабрани, односно брину само о својим личним интересима. 

  Питања грађана:  
  1. Проширење гробља у Партешу? 
  2. Зашто нема представника из редова одбора који су грађани бирали? 
  3. Да ли може Србија да помогне овај народ што је остао на Косову?