Обавештење ради благовременог измиривања обавеза за комуналне услуге

    2015-08-11 15:30:57

      Обавештавају се грађани општине Партеш/Пасјане, да благовремено измирују своје обавезе које се тичу плаћања услуга за одвожење комуналног отпада, а све са циљем нормалног и несметаног функционисања комуналне службе на територији наше општине. 

    Овом приликом, такође, апелујемо на све несавесне грађане да престану са одлагањем комуналног отпада (смећа) на импровизованим (дивљим) сеоским депонијама, јер ће у супротном општинска комунална инспекција против свих несавесних грађана предузети све законом расположиве мере.

    Обавештење.GIF