Конкурс за образовање 2015-2016

    2015-08-05 12:44:39

     На основу Закона о раду бр.03/Л-212,(члан 8, Закона о предуниверзитетском образовању бр. 04/Л-32, члан 35 и Закона о образовању у општинама бр.03/Л-068, члан 5, тачка ц, Управа за образовање, здравство, социјална питања, омладину, културу и спорт објављује конкурс за 2015-2016 годину.

    Детаље конкурса можете погледати овде.