Одржана јавна дебата дана 29.07.2015

  2015-07-30 10:12:25

      Дана 29.07.2015.године, одржана је јавна дебата у ресторану ,, Мадона” у Пасјану , са следећим дневним редом. 
  1. Разматрање буџета за 2016 годину. 
  2. Презентовање досадашњег рада Општине Партеш/Пасјане. 
  3. Разно 
  Јавну дебату је отворио градоначелник г-дин Драган Николић, а присуствовали су заменик градоначелника г-дин Станко Трајковић, директор за јавне услуге, безбедност и ванредне ситуације г-дин Живојин Цветковић, директор катастра и геодезије г-дин Слађан Младеновић, директор пољопривреде, шумарства и руралног развоја г-дин Звонко Бујић, директор администрације Жарко Бујић, шеф финансије г-дин Марко Марковић, шеф кабинета преседника г-дин Мирослав Станковић, грађани и служба за информисање.


  Градоначелник Општине Партеш/Пасјане г-дин Драган Николић изнео је извештај о досадашњем раду Општине. У свом излагању је навео да се чак 89% буџета општине креира на основу броја становника, и да је то велики проблем за општину Партеш/Пасјане из разлога што у нашој општини није успео последњи попис становника. Такође, председник Драган Николић је навео да буџет који је дефинисан Циркуларним писмом, није довољан чак ни за плате радника, тако да нпр. за капиталне инвестиције није предвиђено ништа, и такав буџет није довољан за функционисање Општине. Градоначелник је затим презентовао досадашњи рад општине, и навео све пројекте који су до сада реализовани или су у процесу реализације.

  Директор катастра Слађан Младеновић је такође рекао да је буџет који је обухваћен циркуларним писмом мали. Такође је рекао да је Скупштина требала да формира радну групу за формирање буџета, али да радна група није одржала ни један састанак, и да предвиђени буџет није довољан ни за плате.

  Директор пољопривреде Звонко Бујић навео је да се буџет за пољопривреду углавном добија из Министарства пољопривреду, али је проблем што већина грађана не испуњавају услове постављене од стране министарства, и да зато радимо на удружењу пољопривредника за мушкарце и жене.

  Директор администрације Жарко Бујић у свом излагању је навео да општинска администрација тешко функционише  а највећи проблем је управо недостатак буџета.

  Живојин Цветковић директор јавних услуга , безбедност и ванредне ситуације изнео проблем водовода и канализационе мреже, проблем уличне расвете која делимично ради. Такође је изнео проблем безбедоносне ситуације, и навео да је у последњих пар месеци све више обијених кућа. 

  Под тачком разно дат је предлог грађана да се уради канал од Доње Будриге према Пасјану до моста према Јасену. 

  Мирослав Станковић шеф кабинета председника је позвао све грађане да поднесу захтеве за своје потребе и да ће ти захтеви бити прослеђени одговарајућем министарству.