Акциони план Градоначелника за одржавање јавних дебата

  2015-07-27 09:46:38

  План активности:

  Дана 29.07.2015 у 12:00, биће одржана јавна дебата у Пасјану у просторијама кафе бара „Мадона“са следећим дневним редом: 

  1. Разматрање буџета за 2016 годину. 
  2. Презентовање досадашњег рада општине Партеш/Пасјане 
  3. Разно 

  Дана 13.08.2015 у 12:00, биће одржана јавна дебата у Партешу у просторијама кафе бара „Трокадеро“ са следећим дневним редом:
  1. Разматрање буџета за 2016 годину 
  2. Презентовање досадашњег рада општине Партеш/Пасјане 
  3. Разно 

  Дана 28.08.2015 у 12:00, биће одржана јавна дебата у Доњој Будризи у просторијама кафе бара „Анастасија“са следећим дневним редом: 
  1. Презентовање буџета за 2016 годину 
  2. Презентовање досадашњег рада општине Партеш/Пасјане 
  3. Разно