Одржана јавна дебата дана 30.06.2015

  2015-07-02 13:25:43

      Дана 30.06.2015.године, одржана је јавна дебата у ресторану “Анастазија” у Доњој Будризи, са следећим дневним редом : 
  1. Презентација средњорочног оквира буџета за 2016.годину (Драган Станковић, директор буџета и финансија)
  2. Извештај о досадашњем раду општине (Драган Николић, председник општине)
  3. Предлози грађана за приоритетне пројекте у општини 
  4. Разно. 
  Јавну дебату отворио је градоначелник Драган Николић, а присуствовали су директор за јавне услуге, безбедност и ванредне ситуације, Живојин Цветковић, директор урбанизма, катастра и геодезије Слађан Младеновић, директорица образовања, здравства, социјалног старања, омладине, културе и спорта Весна Јовановић, директор пољопривреде, шумарства и руралног развоја Звонко Бујић, директор администрације Жарко Бујић, |директор финансија Драган Станковић. 


  Градоначелник општине, Драган Николић је поднео извештај о досадашњем раду општине. 

  Директор финансија, Драган Станковић, је изнео проблем у вези планираног буџета од стране централих власти, тачније од Министрарства финансија. Наиме, буџет се у највећој мери формира на основу броја становника (89%). Проблем настаје у моменту када се за формирање буџета за 2015.годину узима цифра из Статистичког завода Косова који је спровео неуспели попис 2011.године у коме се наводи да наша општина има 1787 становника, што не одговара реалном броју грађана који живе у нашој општини. Овакав проблем се наставља и код формирања средњорочног оквира буџета за 2016.годину. Директор је нагласио и важност плаћања пореза као основе за развој општине. 

  Слађан Младеновић, директор урбанизма,катастра и геодезије је говорио о капиталним пројектима који се тренутно изводе у општини:
  1. Изградња средње школе у Пасјану 
  2. Реновирање ОШ “Доситеј Обрадовић” у Партешу 
  3. Изградња пешачке стазе у Доњој Будризи 
  Извршна власт општине је дала на усвајање Скупштини општине још осам пројеката који треба да се финансирају из сопствених прихода, што је Скупштина усвојила на претходној седници. 
  Директор Звонко Бујић је говорио о субвенцијама везаним за стрна жита, воћарство и сточарство. 
  Директор Администрације, Жарко Бујић је појаснио обавезе и рад цивилних службеника у општини и Скупштинске службе. 
  Живојин Цветковић, директор јавних услуга, безбедности и ванредних ситуација је говорио о проблему водовода и канализационе мреже,о проблему уличне расвете и о новом начину сакупљања кућних отпадака. Нагласио је и да безбедоносна ситуација није на завидном нивоу. 

  Директорица образовања, здравства, социјалних питања, омладине, културе и спорта, Весна Јовановић је изнела проблем недостатка објекта за Пољопривредну и Музичку школу ( ученици Музичке школе похађају наставу у приватној кући). Навела је и да је обезбеђен један број лап-топ рачунара и пројектора за школе у Партешу и Пасјану, а такође је обезбеђен и комплетан школски намештај за истурено одељење ОШ “Доситеј Обрадовић” у Доњој Будризи. Обезбеђени су и лекови за амбуланте, у два наврата и бесплатан мамографски преглед жена, ради се на оживљавању културног и верског центра на Главичици, у току су припреме за организацију Етно феста са нагласком на сликарску колонију. 


  Питања грађана: 
  1. Зашто нема конкурса за запошљавање? 
  2. Шта је Србија урадила за Србе на Косову? 
  3. Зашто нема довољно информација на општинском сајту о пројектима који су рађени и који су у току? 
  4. Хоће ли бити сређен канал који је узроковао поплаве у Доњој Будризи? 
  5. Да ли се може очистити река у Доњој Будризи и направити парк за децу? 
  6. Када ће Партеш добити здраву пијаћу воду? -
  7. Када ће се реновирати сеоска чесма у Партешу ? 
  8. Зашто се не користи ћирилица? 
  9. Када ће се урадити пешачка стаза у Доњој Будризи до центра села? 
  10. Када ће се очистити дивље депоније и забранити бацање стајског ђубрива близу насељеног места ?
  Укупан број учесника јавне дебате одржане 30.06.2015 је 47.