Одржана пета редовна седница СО Партеш/Пасјане

  2015-07-01 10:47:24

     Дана 26.06.2015.године одржана је седница Скупштине Општине Партеш/Пасјане, са следећим дневним редом: 
  1. Усвајање записника са предходне седнице
  2. Усвајање средњорочног буџетског оквира за 2016-2018.год. 
  3. Ревизија општинског буџета за 2015 год.
  4. Захтев за пребачај средстава из категорије комуналних услуга у категорију робе и услуга. 
  5. Захтев за ребаланс буџета за 2015 годину. 
  6. Разно. 
  Седници су присуствовали Председавајући Скупштине Општине Партеш-Пасјане г-дин Драган Петковић, сви одборници, такође, седници су присуствовали, Градоначелник Општине Партеш-Пасјане г-дин Драган Николић, шеф канцеларије председника г-дин Мирослав Станковић, директор Катастра и геодезије г-дин Слађан Младеновић, диреkтор финансије г-дин Драган Станковић, директор јавних услуга г-дин Живојин Цветковић, директор пољопривреде г-дин Звонко Бујић, директор администрације г-дин Жарко Бујић, директор Образовања здравства и социјална питања г-ђа Весна Јовановић и представници ОЕПС-а .

   Допуна дневног реда
  1. Финансирање капиталних инвестиција из сопствених прихода 
  2. Проширење броја чланова сталних комитета од 5 на 7 члана. 
  3. Усвајање Акционог плана за пољопривреду 
  4. Допуна одлуке за комуналне таксе 
  5. Усвајање годишњег плана рада одбора за безбедност. 
  Већином гласова усвојен је Дневни ред са допуном дневног реда. 
  1. Већином гласова усвојен је записник са предходне седнице. 
  2. Усвојена је допуна одлуке за комуналне таксе са 3 на 3.5 еура укључујући и пдв. 
  Због обимног материјала којег су чланови СО Партеш/Пасјане добили на самој седници, седница је одложена за понедељак 29.06.2015 године. 

  Наставак седнице 29.06.2016 године. 
  • Средњорочни буџетски оквира за 2016-2018.године усвојен је једногласно. 
  • Извештај о ревизији општинског буџета за 2015 године, дао је директор финансије г-дин Драган Станковић. 
  • Захтев за пребачај средстава из категорије комуналних услуга у категорију робе и услуге није усвојен, а о самом захтеву расправља ће се на некој од наредних седница ако се за исти достави спецификација. 
  • Већином гласова дат је предлог за измену ребаланса буџета за 2015 годину.  
  • Једногласно је донета одлука о финансирању капиталних инвестиција из сопствених прихода, за пројекте санације мостова у Доњој Будризи, Партешу и Пасјану и чишћење одводног канала у Партешу . 
  • Донета је одлука о проширењу броја члана сталних комитета од 5 на 7 члана. 
  • Већином гласова усвојен је Акциони план за пољопривреду. 
  • Већином гласова усвојен је годишњи план рада одбора за безбедност. 
  Под тачком разно била су счедећа питања:
  1. Зашто није формирана комисија за буџет и финансије 
  2. усвојен захтев групе жене, а био је предлог Одбора за политику и финансије одобрење средстава од 1000 еура за неформалну групу жена.