Општина Партеш подржана са традиционалном ношњом

  2015-06-24 14:10:01

      Дана 19. јуна 2015. године, потписан је трилатерални споразум између Општине Партеш, Културног Наслеђа без Граница (ЦХwБ) канцеларија на Косову и НВО “Омладинска Иницијатива Партеша” о пројекту “Подршка локалним Културно-Уметничким Друштвима са фондовима за куповину народних ношњи у Партешу”.


  У оквиру овог пројекта, производено је 20 српских ношњи од стране локалних занатлија базиране на локалним техникама. Пројекат који је почео у Децембар 2014. и изведен је од стране НВО “Омладинска Иницијатива Партеша” и финансиран је од Шведске државе преко Културног Наслеђа без Границе. На основу овог споразума, произведене ношње ће бити у власништву Општине Партеш, док ће истовремено бити у функцији јавне услуге за све заинтересоване стране.

              

  Сви регистровани субјекти које своје активности спроводе у Општини Партеш или организоване групе ђака у општини имају право коришћења традиционалних ношњи за своје активности. Зато све заинтересоване организације или директор одговарајуће школе треба да достави писмени захтев са кратким описом културне активности најмање 3 недеље унапред, Дирекцији за Културу у Општини Партеш.

              

  Овај пројекат је био један од приоритета Локалног Плана Културне Баштине Партеша. Овај план је израђен од стране ЦХwБ, Општине Партеш и других институција централног нивоа у оквиру Програма Локалних Планова Културне Баштине / 2012-2015.

  Извор