Информације о општини Партеш/Пасјане

        Општина Партеш/Пасјане је Општина на Косову. Формирана је на основу Актисаријевог плана, као и на основу закона о административним границама Општина усвојеног од Скупштине Косова од 20.фебруара 2008. године. Званично је почела са радом након одржаних локалних избора јуна 2010. године. Обухвата насељена места и катастарске зоне Пасјане, Д. Будрига и Партеш.  Према закону о Локалној Самоуправи Општина обухвата површину од 29 км квадратних са бројем становника 5.217. 

    У непосредном окружењу се налазе Општине Гњилане и Клокот. Насељена места која обухвата Општина Партеш везана су локалним асфалтним путем. Такође кроз Општину пролази магистрални пут према Прешеву. Удаљеност од главног града Косова - Приштине је око 47 км. 

    Кроз Општину Партеш/Пасјане протиче река Биначка морава као један од природних ресурса. Разноврсност и расположивост природних потенцијала представљају солидну основу за укупан брзи развој Општине Партеш/Пасјане.

    Највреднији природни потенцијал Општине јесте квалитетно пољопривредно земљиште као и очуваност животне средине што погодује развоју пољопривреде и сточарства. Такође, Општина располаже и значајним површинама под шумом што је још један природни потенцијал за развој. Од шумких врста најзаступљеније су буква и храст.

    Општина Партеш/Пасјане је насељена чисто српским становништвом. Од установа у Општини постоје, основне и средње школе, здравствени центар, домови култура као и верски објекти.