Почиње сакупљање кућних одпадака од 05.06.2015

  2015-06-04 14:58:31

    Обавештавамо све мештане општине Партеш/Пасјане да ће сакупљање кућних отпадака почети од 05.06.2015.године. Сваки носилац домаћинства  је дужан да обезбеди: канту, запремине до 100 литара или кесе за сакупљање смећа, запремине до 50 литара. Сваки корисник ће бити одговоран само за отпатке који се износе из његовог домаћинства. 
   
  Накнадним дописом ћемо Вас обавестити којим данима ће бити вршено изношење отпадака. Да би, грађани, остварили услугу изношења смећа, У ОБАВЕЗИ СУ, да поптпишу уговор са Општином.  Потписивање уговора почиње од 04.06.2015.године  у згради општине у Пасјану.(понети обавезно са собом личну 
  карту). 
   
   Накнада за физичка лица, на месечном нивоу, ће износити 3,00 €  плус  ПДВ. 
     
  Напомена: сва остала обавештења можете добити у Одељењу за јавне услуге, у згради општине у Пасјану.

  Обавештење.PDF