Одржана четврта редовна седница СО Партеш/Пасјане

  2015-06-02 14:06:11

      Дана 29.05.2015 године, одржана је четврта редовна седница Скупштине Општине Партеш/Пасјане у Скупштинској сали у Пасјане, са следећим дневним редом: 
  1. Усвајање записника са предходне седнице. 
  2. Формирање радне групе за израду Акционог плана за транспарентан процес буџетирања. 
  3. Извештај Дирекције за јавне услуге безбедност и ванредне ситуације о безбедносној ситуацији у општину Партеш/Пасјане.
  4. Разно
  Седници су присуствовали Председавајући Скупштине Општине Партеш-Пасјане г-дин Драган Петковић, 14 одборника, такође седници су присуствовали, заменик градоначелника г-дин Станко Трајковић, директор Катастра и геодезије г-дин Слађан Младеновић, директор јавних услуга г-дин Живојин Цветковић, директор пољопривреде г-дин Звонко Бујић, директорица Образовања здравства социјална питања г-ђа Весна Јовановић, шеф кабинета председника Мирослав Станковић, шеф буџета г-дин Марко Марковић, шеф персонала г-дин Зоран Николић, представници КПС-а и грађани.
  Предлози допуне дневног реда: 
  1. Предлог одлуке о проглашењу фабрике цевастих радијатора од општег јавног интереса.
  2. Захтев за пренос сопствених средстава из 2014 у 2015. 
  3. Давање непокретне Општинске имовине на коришћење. 
  4. Смањење таксе комуналиних услуга у Општини Партеш/Пасјане, 
  5. Захтев за доношење скупштинске одлуке о пребачају средстава, за потребе несметаног функционисања комуналне службе.
  Дневни ред са допуном дневног реда усвојен је већином гласова. 
  1. Записник са предходне седнице усвојен је једногласно. 
  2. Формирана је радна група за Акциони план за транспарентност процеса буџетирања онако како стоји у правилнику. 
  3. Разматран је извештај који је дао директор јавних услуга за безбедност и ванредне ситуације г-дин Живојин Цветковић, а о безбедоносној ситуацији су изнели своје мишљење и представници КПС-а. 
  4. Предлог одлуке о проглашењу фабрике цевастих радијатора од општег јавног интереса, усвојен је једногласно. 
  5. Одлука о преносу средстава из сопствених прихода из 2014 у 2015 годину усвојена је једногласно. 
  6. Скупштина је већином гласова донела одлуку о смањењу комуналне таксе од 5 еура на 3 еура.
  7. Захтев за доношење скупштинске одлуке о пребачају средстава, за потребе несметаног функционисања комуналне службе већином гласова није усвојен. 
  8. Под тачком разно нису била питања.