Одлука о сређивању дела водовода код Трга

  2015-05-05 09:30:12
      
      На трећој редовној седници СО Партеш/Пасјане, одржаној 27.04.2015, од присутних 15 доборника, гласањем: 14-ЗА; 0-ПРОТИВ; 1-УЗДРЖАНО; Скупштина је усвојила ову одлуку. 

  Скупштина је усвојила Одлуку о сређивању дела водовода код Трг-а "Чесма" у Партешу, извориште "1" и извориште "2" због слабог капацитета воде за пиће. 

  Овај пројекат ће се финансирати из Општинског буџета, из кода "Сопствена средства".

  Одлуку можете погледати овде.