Трећа редовна седница СО Партеш/Пасјане

  2015-05-05 08:09:59

      

      Дана 27.04.2015. године, одржана је трећа редовна седница СО Партеш са следећим дневним редом:

  1. Усвајање записника са претходне седнице
  2. Разматрање коначног финансијског извештаја општине (јануар-децембар) за 2014.годину
  3. Преглед тромесечног финансијског извештаја општине (јануар-март) за 2015.годину
  4. Разно

  Седници су присуствовали Председавајући Скупштине општине Партеш-Пасјане г-дин Драган Петковић, 15 одборника, такође седници су присуствовали, Градоначелник Општине Партеш-Пасјане г-дин Драган Николић, директор Катастра и геодезије г-дин Слађан Младеновић, директор јавних услуга г-дин Живојин Цветковић, директор пољопривреде г-дин Звонко Бујић, директорица Образовања здравства социјална питања г-ђа Весна Јовановић, директор Администрације г-дин Жарко Бујић, директор финансија г-дин Драган Станковић, шеф кабинета председника г-дин Мирослав Станковић, представници ОЕПС-а, представници ЕУ и грађани.


  На самој седници је било допуне дневног реда, тако да целукупни записник са треће редовне седнице Скупштине општине Партеш/Пасјане можете погледати овде.