Poziv za apliciranje za stočarstvo za godinu 2015.

  2015-05-04 15:05:18

    Министарство пољопривреде, шумарства и руралног развоја је објавило позив за конкурисање у оквиру сектора за сточарство. Подршка министарства у &нбсп;виду директних плаћања (субвенција) је за оне фармере који се баве узгојем:
  1. крава музара (мин. 5 грла),
  2. Биволице музаре (мин. 5 грла),
  3. Овце и козе музаре (мин. 30 грла у активној производњи млека),
  4. Пчеле (мин. 30 пчелињих друштава (кошница)),
  5. Крмаче за репропдукцију (мин. 2 крмаче),
  6. Коке носиље (мин. 2000 кока носиља).
  Поред овог позиива, министарство подржава и директне уплате и за ВИНОГРАДАРСТВО (услов да имају мин. 10 ари под виноградом), као и за производњу САДНОГ МАТЕРИЈАЛА (услов је да годишње произведу најмање 50 садница).

  Конкурс траје 45 календарских дана (почиње дана 22.04.2015 и заврзава се 05.06.2015 год.). 

  За све додатне информације у вези конкурисања, потребне документације, као и других нејасноћа можете се обратити канцеларији за пољопривреду, службенику за анималну производњу у општини Партеш/Пасјане.