image
  • Faqja e Parteshit është faqja, në të cilën qytetaret e komunës tonë, por edhe më gjerë, mund të informohen për punën dhe të arriturat tona, por edhe me preokupimet tona dhe të qytetareve tanë!
  • Mirësevini në Partesh