image
 • Добродошли на сајт општине Партеш / Пасјане

  Oпштинa Партеш/Пасјане, желећи да буде што транспарентнија са јавношћу, која има потпуно право да се упозна са радом локалне власти, отворила је службену интернет страницу преко које пружа један општи преглед својих активности.
 • Добродошли !


  Одржана дргуга ванредна седница СО Партеш/Пасјане

  2017-09-11 09:27:20
  Дана 04.09.2017. године, одржана је друга ванредна седница Скупштине Општине Партеш/Пасјане, са следећим дневним редом:

  1. Усвајање записника са предходне седнице. 
  2. Захтев за пренос преосталих сопствених прихода из 2016 у 2017 годину. (Преостала средства пребацити у економску категорију капиталне инвестиције у програм канцеларијеа председника (160), под програм (16034).
  3. Захтев за алокацију сопствених прихода прикупљених у 2017 годину на пројекте...

  Одржана осма редовна седница Скупштине општине Партеш/Пасјане

  2017-08-28 14:22:10
  Дана 25.08.2017. године, одржана је осма редовна седница СО Партеш/Пасјане, са следећим дневним редом: 
  1. Усвајање записника са предходне седнице, 
  2. Извештај о економско-финансијској ситуацији општине Партеш/Пасјане за 2017 годину (Извештаји директора свих одељна), 
  3. Алоцирање финансијских средстава из сопствених прихода у кодове капиталних инвестиција: - Ископ канала за регулацију канализације у општини Партеш/Пасјане, - Регулација површине платоа са нивелисањем терена у оп...

  Одржана прва ванредна седница СО Партеш/Пасјане

  2016-02-18 10:26:00 2
  Дана 11.02.2016. године одржана је прва ванредна седница Скупштине Општине Партеш/Пасјане, са следећим дневним редом: 
  1. Усвајање записника са предходне седнице, 
  2. Избор чланова из цивилног друштва за рад у Комисији за процену понуда за давање на коришћење непокретне општинске имовине, 
  3. Формирање комисије за разматрање жалби у поступку давања општинске непокретне имовине,
  4. Усвајање предлога за давање на краткорочно коришћење општинске непокретне имовине 
  5. Предлог Уговора о сарадњи са компанијом ,, Еко Хигијена” из Гњилана.

 • Општина Партеш/Пасјане на Косову
  формирана је на основу Актисаријевог плана, као и на основу закона о административним границама Општина усвојеног од Скупштине Косова од 20. фебруара 2008. године. Званично је почела са радом након одржаних локалних избора јуна 2010. године.

  Сазнај више